SỬ DỤNG ĐĂNG KÝ NHẬN CON NUÔI TRỰC TUYẾN NHƯ THẾ NÀO ?
Là dịch vụ công trực tuyến cho phép người dân đăng ký nhận con nuôi và gửi trực tuyến mẫu đơn đến bộ phận Hộ Tịch phường Tân Đồng. Hồ sơ được trả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) khi có yêu cầu nhận hồ sơ tại nhà.
Người sử dụng chú ý các thao tác sau:
 • b1. Nhập đầy đủ thông tin: Người đi khai, Người nhận nuôi và người được nhận nuôi.
 • Người được nhận nuôi
  (Hình 1. Người được nhận nuôi)

  Người khai
  (Hình 2. Người khai)

  Thông tin người nhận nuôi
  (Hình 3. Người nhận nuôi)

 • b2. Những ô có màu đậm (màu đỏ) là thông tin bắt buộc, không được bỏ trống.
 • b3. Kiểm tra và tránh thiếu xót các thông tin điền vào.
 • b4. Đính kèm các tài liệu được yêu cầu liên quan đến việc đăng ký như: Hộ Khẩu, CMND..
 • Tập tin đính kèm
  (Hình 4. Đính kèm tập tin)

 • b5. Điền thông tin số điện thoại để nhận sự hỗ trợ, liên lạc từ cán bộ phường Tân Đồng. Chú ý không được bỏ trống Số điện thoại nhận kết quả.
 • Nhận kết quả
  (Hình 5. Điện thoại xác nhận đăng ký hồ sơ)

 • b6. Nhấn Xác nhận đăng ký để gửi hồ sơ.
 • Xác nhận gửi hồ sơ
  (Hình 6. Chọn xác nhận)

 • b7. Xác thực đăng ký và nhận mã qua tin nhắn điện thoại để theo dõi trạng thái hồ sơ
 • Nhập mã
  (Hình 7. Nhập mã)

  Lấy lại mã
  (Hình 8. Lấy lại mã và đổi số điện thoại)

  Xác thực mã
  (Hình 9. Xác thực mã)

  Xác thực thành công
  (Hình 10. Đăng ký thành công)

 • b8. Vào Trang chủ để theo dõi hồ sơ.
 • Tìm kiếm
  (Hình 11. Tìm kiếm hồ sơ)