THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KHAI SINH
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG TIN NGƯỜI ĐI KHAI SINH
 
 
 
 
 
 
THÔNG TIN CHA MẸ
HỒ SƠ ĐÍNH KÈM (Giấy chứng sinh, hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn) - CHỤP RÕ NÉT TỪNG TRANG TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM
(có thể chọn một lúc nhiều tập tin, mỗi tập tin không quá 2Mb)
THÔNG TIN NƠI HỒ SƠ TRẢ VỀ