ĐĂNG KÝ SAO Y
 
 
 
KẾT QUẢ TÌM KIẾM
HƯỚNG DẪN
  • b1. Nhập số CMND hoặc điện thoại để tìm hồ sơ
  • b2. Xác nhận đăng ký sao y
  • b3. Kiểm tra và nhận kết quả
MỨC PHÍ
  • Phí in ấn (1 tờ 2 mặt): 1.000đ. Từ tờ thứ 11: 500đ
  • Phí công chứng: theo thực tế
  • Phí vận chuyển tận nhà (theo cước phí bưu điện): 25.000đ
LƯU Ý
  • Người dân chuẩn bị hồ sơ gốc để đối chiếu khi nhận kết quả.