SỬ DỤNG ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ TRỰC TUYẾN NHƯ THẾ NÀO ?
Là dịch vụ công trực tuyến cho phép người đăng ký giám hộ và gửi trực tuyến mẫu đơn đến bộ phận Hộ Tịch phường Tân Đồng. Hồ sơ được trả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) khi có yêu cầu nhận hồ sơ tại nhà.
Người sử dụng chú ý các thao tác sau:
 • b1. Nhập đầy đủ thông tin: Đăng ký giám hộ, Người đi khai, Người giám hộ.
 • Thông tin đăng ký
  (Hình 1. Đăng ký giám hộ)

  Người khai
  (Hình 2. Người khai)

  Thông tin người giám hộ
  (Hình 3. Thông tin người giám hộ)

 • b2. Những ô có màu đậm (màu đỏ) là thông tin bắt buộc, không được bỏ trống.
 • b3. Kiểm tra và tránh thiếu xót các thông tin điền vào.
 • b4. Đính kèm các tài liệu được yêu cầu liên quan đến việc đăng ký như: Hộ Khẩu, CMND..
 • Tập tin đính kèm
  (Hình 4. Đính kèm tập tin)

 • b5. Điền thông tin số điện thoại để nhận sự hỗ trợ, liên lạc từ cán bộ phường Tân Đồng. Chú ý không được bỏ trống Số điện thoại nhận kết quả.
 • Nhận kết quả
  (Hình 5. Điện thoại xác nhận đăng ký hồ sơ)

 • b6. Nhấn Xác nhận đăng ký để gửi hồ sơ.
 • Xác nhận gửi hồ sơ
  (Hình 6. Chọn xác nhận)

 • b7. Xác thực đăng ký và nhận mã qua tin nhắn điện thoại để theo dõi trạng thái hồ sơ
 • Nhập mã
  (Hình 7. Nhập mã)

  Lấy lại mã
  (Hình 8. Lấy lại mã và đổi số điện thoại)

  Xác thực mã
  (Hình 9. Xác thực mã)

  Xác thực thành công
  (Hình 10. Đăng ký thành công)

 • b8. Vào Trang chủ để theo dõi hồ sơ.
 • Tìm kiếm
  (Hình 11. Tìm kiếm hồ sơ)