THÔNG TIN ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ
 
 
 
 
THÔNG TIN NGƯỜI ĐI KHAI
 
 
 
THÔNG TIN NGƯỜI GIÁM HỘ
 
 
 
 
HỒ SƠ ĐÍNH KÈM (Giấy chứng sinh, hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân) - CHỤP RÕ NÉT TỪNG TRANG TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM
(có thể chọn một lúc nhiều tập tin, mỗi tập tin không quá 2Mb)
THÔNG TIN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ