SỬ DỤNG ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN TRỰC TUYẾN NHƯ THẾ NÀO ?
Là dịch vụ công trực tuyến cho phép người đăng ký xác nhận tình trạng hôn nhân và gửi trực tuyến mẫu đơn đến bộ phận Hộ Tịch phường Tân Đồng. Hồ sơ được trả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) khi có yêu cầu nhận hồ sơ tại nhà.
Người sử dụng chú ý các thao tác sau:
 • b1. Nhập đầy đủ thông tin: Người yêu cầu làm xác nhận.
 • Thông tin người yêu cầu
  (Hình 1. Thông tin người yêu cầu)

 • b2. Những ô có màu đậm (màu đỏ) là thông tin bắt buộc, không được bỏ trống.
 • b3. Kiểm tra và tránh thiếu xót các thông tin điền vào.
 • b4. Đính kèm các tài liệu được yêu cầu liên quan đến việc đăng ký như: Hộ Khẩu, CMND..
 • Tập tin đính kèm
  (Hình 2. Đính kèm tập tin)

 • b5. Điền thông tin địa chỉ cư trú nếu có nhu cầu nhận kết quả trực tiếp tại nhà. Chú ý không được bỏ trống Số điện thoại nhận kết quả.
 • Nhận kết quả
  (Hình 3. Nhận kết quả tại nhà (nếu có nhu cầu))

 • b6. Nhấn Xác nhận đăng ký để gửi hồ sơ.
 • Xác nhận gửi hồ sơ
  (Hình 4. Chọn xác nhận)

 • b7. Xác thực đăng ký và nhận mã qua tin nhắn điện thoại để theo dõi trạng thái hồ sơ
 • Nhập mã
  (Hình 5. Nhập mã)

  Lấy lại mã
  (Hình 6. Lấy lại mã và đổi số điện thoại)

  Xác thực mã
  (Hình 7. Xác thực mã)

  Xác thực thành công
  (Hình 8. Đăng ký thành công)

 • b8. Vào Trang chủ để theo dõi hồ sơ.
 • Tìm kiếm
  (Hình 9. Tìm kiếm hồ sơ)