THÔNG TIN CHỒNG
 
 
 
 
THÔNG TIN VỢ
 
 
 
 
HỒ SƠ ĐÍNH KÈM (Hộ Khẩu, CMND) - CHỤP RÕ NÉT TỪNG TRANG TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM
(có thể chọn một lúc nhiều tập tin, mỗi tập tin không quá 2Mb)
THÔNG TIN XÁC NHẬN HỒ SƠ